อังคาร, มิถุนายน 30, 2015
   
TEXT_SIZE

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_header_sp-brm4.jpg

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63  ระดับกลุ่มโรงเรียน  กลุ่มสตึก 2 ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ขึ้นในวันที่ 4 กันยายน 2556  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก และโรงเรียนวัดบ้านพลับ  ผลจากการลงทะเบียนการแข่งขันทักษะวิชาการมีบางรายการผ่านฉลุยไม่ต้องทำการแข่งขันในระดับกลุ่ม จึงมีเวลาในการฝึกซ้อมที่จะไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ในวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2556

 

ภาพประกอบกิจรรม

 

b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_1.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_3.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_2.JPG
b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_5.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_5.JPG
b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_9.JPG
b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_7.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_8.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_12.JPG
b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_10.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_11.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_15.JPG
b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_13.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_14.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_18.JPG
b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_16.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_17.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_24.JPG
b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_19.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_20.JPG
b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_23.JPG
b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_22.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_26.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_27.JPG
b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_25.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_29.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_30.JPG
b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_28.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_32.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_33.JPG
b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_31.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_35.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_36.JPG
b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_34.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_38.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_39.JPG
b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_37.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_40.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_10.JPG
b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_44.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_45.JPG b_220_160_16777215_0___images_stories_news_satuknews_taksa63_43.JPG

 

 แกลลอรี่ Google+

 

 

 

 

Share/Save/Bookmark
Attachments:
FileFile size
Download this file (stuk2.1.pdf)stuk2.1.pdf157 Kb
Download this file (stuk2.2.pdf)stuk2.2.pdf98 Kb

   โรงเรียนบ้านท่าม่วง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
เลขที่ 141 หมู่ 11  ตำบลท่าม่วง  อำเภอสตึก   จังหวัดบุรีรมัย์  31150
 โทรศัพท์ 044-605138   E-mail : tamouang54@gmail.com